Pudding Phô Mai Ovan

Pudding Phô Mai Ovan

Call Us: 0934828878 Hệ thống cửa hàng

Pudding Phô Mai Ovan

Pudding Phô Mai Ovan

Pudding Phô Mai Ovan

Trang chủ / Sản phẩm

Pudding Phô Mai Ovan

Pudding Phô Mai Ovan

Pudding Phô Mai Ovan là sự hòa huyện giữa lớp bông lan với 20% phô mai, lớp plan mềm mịn và lớp pudding dòn dòn trên cùng.


SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Pudding Phô Mai 6

Pudding Phô Mai 6"

Pudding Phô Mai 6"

Pudding Phô Mai 8

Pudding Phô Mai 8"

Pudding Phô Mai 8"

Hotline
0934828878
Đặt Bánh Cheese Cake