Pudding mẫu PD-19 size 20cm

Pudding mẫu PD-19 size 20cm

Call Us: 0934828878 Hệ thống cửa hàng

Pudding mẫu PD-19 size 20cm

Pudding mẫu PD-19 size 20cm

Pudding mẫu PD-19 size 20cm

Trang chủ / Sản phẩm

Pudding mẫu PD-19 size 20cm

Bánh pudding flan gồm 3 lớp : rau câu , flan và bông lan ( bông lan có 3 loại : chocolate, trà xanh, phô mai 20% ) Bánh pudding có các size : 20cm , 14cm , ovan min Đặt theo yêu cầu quý khách vui lòng đặt trước 1 ngày

Bánh pudding flan gồm 3 lớp : rau câu , flan và bông lan ( bông lan có 3 loại : chocolate, trà xanh, phô mai 20% )
Bánh pudding có các size : 20cm , 14cm , ovan min
Đặt theo yêu cầu quý khách vui lòng đặt trước 1 ngày


SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Pudding mẫu PD-22 size 20cm

Pudding mẫu PD-22 size 20cm

Pudding mẫu PD-22 size 20cm

Pudding mẫu PD-21 size 14cm

Pudding mẫu PD-21 size 14cm

Pudding mẫu PD-21 size 14cm

Pudding mẫu PD-18 size 20cm

Pudding mẫu PD-18 size 20cm

Pudding mẫu PD-18 size 20cm

Pudding mẫu PD-17 size 20cm

Pudding mẫu PD-17 size 20cm

Pudding mẫu PD-17 size 20cm

Hotline
0934828878
Đặt Bánh Cheese Cake