bông lan trứng muối nhân phô mai, bong lan trung muoi nhan pho mai

bông lan trứng muối nhân phô mai, bong lan trung muoi nhan pho mai

Call Us: 0934828878 Hệ thống cửa hàng

Bông lan trứng muối nhân phô mai 20cm

Bông lan trứng muối nhân phô mai 20cm

Bông lan trứng muối nhân phô mai 20cm

Trang chủ / Sản phẩm

Bông lan trứng muối nhân phô mai 20cm

Bông lan trứng muối nhân phô mai với bông lan mềm, xốp , kết hợp chà bông , trứng muối và nhân phô mai tươi ở giữa bánh

Bông lan trứng muối nhân phô mai với bông lan mềm, xốp , kết hợp chà bông , trứng muối và nhân phô mai tươi ở giữa bánh


SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Bông lan trứng muối chà bông 14cm

Bông lan trứng muối chà bông 14cm

Bông lan trứng muối chà bông 14cm

Bông lan trứng muối phô mai 20cm

Bông lan trứng muối phô mai 20cm

Bông lan trứng muối phô mai 20cm

Bông lan trứng muối phô mai 14cm

Bông lan trứng muối phô mai 14cm

Bông lan trứng muối phô mai 14cm

Hotline
0934828878
Đặt Bánh Cheese Cake