Cheese Cake Truyền thống Ovan

Cheese Cake Truyền thống Ovan

Call Us: 0934828878 Hệ thống cửa hàng

Bông Lan Phô Mai ovan nhỏ

Bông Lan Phô Mai ovan nhỏ

Bông Lan Phô Mai ovan nhỏ

Trang chủ / Sản phẩm

Bông Lan Phô Mai ovan nhỏ

Bông Lan Phô Mai ovan nhỏ là dòng bánh cheese cake 60% hình dạng ovan size nhỏ

Bông Lan Phô Mai ovan nhỏ là dòng bánh cheese cake 60% hình dạng ovan size nhỏ


SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Bông Lan Phô Mai Ovan lớn

Bông Lan Phô Mai Ovan lớn

Bông Lan Phô Mai Ovan lớn

Bông Lan Phô Mai 20cm

Bông Lan Phô Mai 20cm

Bông Lan Phô Mai 20cm

Hotline
0934828878
Đặt Bánh Cheese Cake